YouTube Facebook

O škole

Základní umělecká škola Vracov, příspěvková organizace,  náměstí Míru 48, poskytuje výuku v hudebním oboru pro 110 žáků. ZUŠ byla zřízena jako příspěvková organizace Města Vracova k 1. 9. 1995. Hlavní činnost je soustředěna v budově na náměstí Míru 48 ve Vracově, pobočky jsou v budovách Základní školy ve Vacenovicích a Obecního úřadu ve Skoronicích.

ZUŠ Vracov nabízí základní vzdělání v těchto hudebních oborech: zpěv, hra na klavír, hra na cimbál, hra na housle, hra na violu, hra na zobcovou flétnu, hra na trubku,hra na bicí nástroje a hra na klasickou kytaru.

V rámci studia žáci prohlubují své vědomosti a dovednosti v souborové hře Spektrum (ped. vedení Martin Fukan), cimbálové muzice (ped. vedení Lubomír Graffe), kapele Naposled (ped. vedení Marie Španihelová) a komorním zpěvu (ped. vedení Jan Kučera). Základy hudební teorie nabývají žáci v předmětu Hudební nauka (Veronika Stašová, Martin Fukan a Jan Kučera).

Žáci ZUŠ Vracov se pravidelně účastní kulturního dění regionu, národních i mezinárodních soutěží a významně se podílí na kulturním rozvoji města Vracova.

Pod vedením ředitele školy MgA. Jana Kučery, který současně také vyučuje zpěv, komorní zpěv a přípravnou hudební nauku, vyučuje na ZUŠ Vracov deset učitelů.

V rámci doplňkové činnosti škola od roku 2014 nabízí pohybový seminář Vrtílko se zaměřením na lidový tanec a výtvarný seminář Kukátko.

Nahoru