YouTube Facebook

Základní umělecká škola Vracov, příspěvková organizace, poskytuje výuku v hudebním oboru pro 110 žáků. ZUŠ byla zřízena jako příspěvková organizace Města Vracova k 1. 9. 1995. Původně měla škola sídlo v Sokolské ulici č. p. 896 ve Vracově, od roku 2007 je hlavní činnost soustředěna v budově na náměstí Míru č. p. 48 ve Vracově. Pobočky školy jsou v budovách Základní školy ve Vacenovicích a Obecního úřadu ve Skoronicích.

Prvním ředitelem školy byl Mgr. Jan Meisl, který tuto funkci vykonával v letech 1995 – 2008. Jeho nástupkyní se stala Mgr. art. Martina Sanitrárová, která školu řídila v letech 2008 – 2017. Ke dni 1.2.2017 byl do funkce ředitele ZUŠ Vracov jmenován MgA. Jan Kučera.

ZUŠ Vracov nabízí základní vzdělání v těchto studijních zaměřeních: zpěv, hra na klavír, hra na cimbál, hra na housle, hra na violu, hra na kontrabas, hra na zobcovou flétnu, hra na trubku,hra na bicí nástroje, hra na klasickou kytaru.

V rámci studia žáci prohlubují své vědomosti a dovednosti v souborové hře Spektrum (ped. vedení Martin Fukan), cimbálové muzice (ped. vedení Lubomír Graffe), kapele Naposled (ped. vedení Marie Španihelová) a komorním zpěvu (ped. vedení Jan Kučera). Základy hudební teorie nabývají žáci v předmětu Hudební nauka a Cesty hudby (Ludmila Martínková a Martin Fukan).

Žáci ZUŠ Vracov se pravidelně účastní kulturního dění regionu, národních i mezinárodních soutěží a významně se podílí na kulturním rozvoji Města Vracova.

V rámci doplňkové činnosti škola od roku 2014 nabízí pohybový seminář Vrtílko se zaměřením na lidový tanec.

Nahoru