Přípravné studium

Je určeno pro uchazeče od 5 let věku, má nejvýše 2 ročníky. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání formou zpěvu 2 písní a zopakováním snadného rytmu.

Základní studium

Je určeno pro žáky od 7 let věku. Žáci ve věku od 7 let jsou zařazeni do určitého ročníku I. stupně, žáci starší 14 let do určitého ročníku II. stupně (pro žáky od 14 let, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je organizováno přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník).

Do základního studia je žák zařazen na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

 Obsah talentové zkoušky:

 

Hodnotící kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 2018/2019