Přijímací zkoušky budou probíhat v uvedených dnech vždy od 16:00 do 18:00 v učebně hudební nauky. Zákonní zástupci (resp. zletilí uchazeči) mohou uchazeče přihlásit buď on-line: https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k238, nebo přihlášku vyplní před zkouškou. Více informaci o průběhu a podmínkách přijímacího řízení zde.

O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci uchazečů (resp. zletilí uchazeči) informováni vyvěšením rozhodnutí na úřední desce škole, zveřejněním na internetových stránkách školy nebo doporučeným dopisem (v případě nepřijetí ke vzdělávání) do 30.6.2019.

‹ zpět na předchozí stránku